"wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen"

IBAN Nummer: NL84 RABO 0159 9167 20 t.n.v. Stichting Voedselbank Alblasserdam.

 

FACEBOOK

onze sponsoren


AlblasserdamALBLASSERDAMBarendrecht


Alblasserdam 


Alblasserdam


 

AlblasserdamVoorweg 17a - 2988 CG Ridderkerk

Alblasserdam
Alblasserdam


Alblasserdam


Alblasserdam


 

Scheldeplein 5-11, Alblasserdam.


 


kinderdijk


Hier kan uw logo komen te staan!


 

.

 

 

 

 

.

 

ANBI

De stichting Voedselbank Alblasserdam is een ANBI-goedgekeurde instelling Wat houdt dat in?

De Belastingdienst in NL heeft onze stichting erkend als een instelling waar van de giften door de gevers als een aftrekpost mag worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift (afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, inkomen etc.) als het ware worden terug gevraagd van de Belastingdienst.

Hoe werkt dat?

De Belastingdienst geeft hiervan duidelijk uitleg in de bijlage van de jaarlijkse aangifte. Voor particulieren bij de aangifte 2011 kan u hier de tekst lezen. Jaarlijks kan de Belastingdienst deze voorwaarden bijstellen.

 Hoe komt de stichting Voedselbank Alblasserdam aan deze ANBI-erkenning ?

Het bestuur van de stichting Voedselbank Alblasserdam heeft deze erkenning aangevraagd en aangetoond dat zij aan alle voorwaarden voor deze erkenning voldoet. Dit houdt oa. in dat we notariële oprichtingsstatuten hebben, ingeschreven bij de kamer van Koophandel en een te controleren boekhouding voeren. Dit geeft zekerheid voor onze gevers en toont aan dat wij een proffesionele organisatie zijn; zonder winstoogmerk en met een algemeen maatschappelijk aanvaard doel.

Beloningsbeleid: alle vrijwilligers werken gratis voor Voedselbank Alblasserdam. Zij ontvangen indien gewenst, onkosten- en reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.