"wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen"

IBAN Nummer: NL84 RABO 0159 9167 20 t.n.v. Stichting Voedselbank Alblasserdam.

 

onze sponsoren


AlblasserdamALBLASSERDAM 

 

Alblasserdam 

Alblasserdam


 

AlblasserdamVoorweg 17a - 2988 CG Ridderkerk
 

Alblasserdam
 

Alblasserdam


 

 

Scheldeplein 5-11, Alblasserdam.


 


 

Hier kan uw logo komen te staan!


 

.

 

 

 

 

.

 

Toekenningscriteria 2019

Hier leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

 

Bedrag per persoon  per maand: € 90,-.

kinderen

alleenstaande
(bedrag in € per maand)

echtpaar*
(bedrag in € per maand)

0

225

315

1

315

405

2

405

495

3

495

585

4

585

675

5

675

765

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

Er kunnen redenen zijn om af te wijken van deze criteria.